Sensakura Kennel - AKITA INU

nasze akity                                                                                PSY


SUKI

BIMBO Yamamoto

ATSUDE GO Sensakura
KOICHIKARA Shun'You Kensha

ADEYAKA GO Sensakura

BISHOJO GO Sensakura

J'SENSAKURA Go From Hachimantai
Bimbo